forsiden
om g?rden
vi som bor her
dyrene
fuglene
kontakt
kontakt
kontakt


TIL TOPPEN

De gamle husene på Bø
Foto: Reidar Tveito

 

Alt som skal rives er revet og uthuset er påbegynt
Foto: Reidar Tveito

Taket mellom etasjene er påbegynt
Foto: Reidar Tveito
Klar til å legge nye gulvbjelker
Foto: Reidar Tveito
Huset får kledning
Huset er klart til maling
Uthuset er godt i gang
Kontoret er i bruk
Gangen er grunnet
Stuene er påbegynt
Kjersti maler kjøkkenet
Kjøkkenet er montert
Badet i 1. etg. er ferdig
Trappen til loftet er
under montasje
Loftstuen er malt
Badet i 2. etg. er ferdig
Maling av soverom
Kjersti tar en velfortjent hvil
Den 1. traktoren
Dagens traktor