Vi som bor her er Kjersti og Knut, hundene Bajas og Abby, hestene Balder og Gina, og kattene Lillepus, Gråpus, Gurine og Sussi. I tillegg en masse færfe som du kan se på egne sider. Bajas har reist til de evige jaktmarker pga. av alder og Gina har tatt med sønnen Balder tilbake til hun vi kjøpte henne av pga. av mangel på tid, så de har det godt i Valle.