Knut På Bø, født 7. november 1950 i Sarps-borg. Skiftet navn fra Knut Heine Eilertsen til Knut Heine Eilertsen På Bø for 2 år side. Tok navnet "På Bø" etter gården jeg bor på. Utdannet typograf i 1972. Arbeidet mer eller mindre som selvstendig næringsdrivende siden 1989 med grafisk design og produksjon. Har vært bosatt i Sarpsborg, Oslo, Lørenskog og Spydeberg. Har siden sommeren 2000 bodd på gården Bø på Byglandsfjord.

Drev Setesdal reklamebyrå på loftet i uthuset på gården til jeg kjøpte Setesdalstrykk as sammen med en Helge Stokkeland i 2006. Er nå daglig leder der.

Knut er sjefskaptein på Bjoren og styremedlem i DS Bjoren as.

Er for tiden også nestleder av Bygland Bygdeliste, det største partiet i kom-munen.